People Counting System

Пакети за броење луѓе

Нудиме производи со висок квалитет со прифатлива цена и приспособено решение што одговара на потребите на вашиот објект.

RetailFootfall™

Менаџирајте ги сите посети во вашите продавници

Пакетот вклучува:

RetailHeatmap™

Нацртајте полигон на површина на контролната табла на Heatmap за да добиете аналитика на областа од интерес

Пакетот вклучува:

MallTraffic™

Со користење на податоците од FootfallCam Analytic Manager, операторите на трговски центри можат да ги одредат перформансите на трговскиот центар, да ја одредат ефективноста на маркетинг кампањите и да ја оправдаат вредноста на просторите за изнајмнување

Пакетот вклучува: