People Counting System

RetailHeatmap™

Нацртајте полигон на површина на контролната табла на Heatmap за да добиете аналитика на областа од интерес.

Достапни мерења:

Анализа:

Специјални извештаи за RetailHeatmap™

Нашите извештаи се изработени со коминирање на IT и бизнис логика. Со помош на извештаите менаџерите ќе можат да донесуваат одлуки врз база на податоци добиени од системот за броење луѓе.

Како работи

Со Footfallcam Centroid можеме да ги искористиме постоечките камери за надзор и да ги намалиме трошоците на интеграција.

Листа на опрема

Нудиме светска класа решение што претставува моќна комбинација на хардвер и софтвер што овозможуваат бизнисите да донесуваат одлуки базирани на податоци.

FootfallCam 5D Pro™

FootfallCam 5D Pro™ е специјално дизајниран да поддржува ниска висина на таванот (до 2,1 m). FootfallCam 5D Pro™ е надграден со функции задржувајќи ги перформансите на неговите претходници.

Footfallcam Centroid™

Додава видео аналитика со вештачка интелигенција на вашата постоечка видео камера. Помага во  предупредување за задачи на работното место и оптимизирање на работниот тек. FootfallCam Centroid™ обработува до осум HD видео преноси со движење во реално време.

Footfallcam Analytics Manager V9™

Софтвер со веб базиран контролен панел за управување со голем број бројачи со одлична контролна табла и извештаи.

Footfallcam Staff Exclusion Tag™

Изработено од материјал што се пере од новата генерација. Уникатна шема што може да се препознае само од бројачите FootfallCam 3D Plus2™ и 3D Max™. Го исклучува од броење секое лице што ја носи ознаката.