People Counting System

RetailFootfall™

Менаџирајте ги сите посети во вашите продавници.

Достапни мерења:

Специјални извештаи за RetailFootfall™

Нашите извештаи се изработени со коминирање на IT и бизнис логика. Со помош на извештаите менаџерите ќе можат да донесуваат одлуки врз база на податоци добиени од системот за броење луѓе.

Како работи

Листа на опрема

Нудиме светска класа решение што претставува моќна комбинација на хардвер и софтвер што овозможуваат бизнисите да донесуваат одлуки базирани на податоци.

FootfallCam 5D Pro™

FootfallCam 5D Pro™ е специјално дизајниран да поддржува ниска висина на таванот (до 2,1 m). FootfallCam 5D Pro™ е надграден со функции задржувајќи ги перформансите на неговите претходници.

Footfallcam Analytics Manager V9™

Софтвер со веб базиран контролен панел за управување со голем број бројачи со одлична контролна табла и извештаи.